top of page
  • Writer's picturementekau hz. effendi

Bay Siyah'ın Kıyamet Önerisi (Mr. Black's Doomsday Proposition)

Updated: May 14, 2021

I. Nöbet Taammüden


bu durumda, o koştu, koştu ve durdu

uyuklayan tatlı eşyalar gibi

beni yere indir

ben kararsızım


kırmızı deniz altında

çöl izleri var


Bay Siyah adımlarını takip ediyor

kahverengi izleri, uykusuz dağlar

tapınağı ziyaret etme zamanı


benim şehrim,

değerli mücevherim

yakutu vazgeçildi


ev değil, çöl rüzgarları kalesidir

uykum var, beni fırtınada bırak

yel değirmenleri benim çapam

tırmıklar ile kullanılır


II. Sırf Tahammül


Bay Mur'nin tasvirini gör

daha fazla aynı


III. Sessiz Pazarlar


Bay Şafak için taş heykel

tutmak için, sahili işaretle kürekle

ölümden kaçarım


camgöbeği maymun, eller yukarı

deniz altındaki mücevher evinde

göklerden yağan kuyrukluyıldızlar

deniz üzerinde mor bir gölge


IV. Kara At Gün


ayna adam, ayna adam Mayıstan

yardımcı siyah hançeriyle

beş ay boyunca, kara ay oldu

kırmızıyla yazılmış, onun adı ayna ustasıydı

tahmin gönderildi

evet, belki bekçileri


çan, çan, çan çalıyor


ah, komşu

koyunları topla

siyah köpeği uzak tut


çan, çan, çan çalıyor


derin denizdeki enkaz çantası


V. Yük Dalga


mahsuller tatlı bir uykuya benzer

ben kararsız kırmızı gölge

tuzak, tuzak, tuzak açık


Bay Siyah üstten

kanatlarda güneş adam var

fare yarışını durduruyorlar- saklan, saklan fare!


kıyamet orman

uzaktaki gölge görüşü


öfkemi koru


Translation:


I. Willful Guard Duty


in this case, he ran and ran and then stopped

like sweet things that sleep

put me down

I am undecided


under the red sea

there are desert scars


Mr. Black is tracking her steps

brown traces, sleepless mountains

the olive’s decision was to visit a temple


the city is my diamond

the ruby was abandoned


it’s not a home, it’s a castle of desert winds

I’m sleepy, leave me in a storm

windmills are my anchors

used with rakes


II. Just Endure


see Mr. Cat’s depiction

more of the same


III. Silent Sunday


a stone effigy for Mr. Noon

to keep it, mark the shore with a shovel

I run from death


sapphire monkey, hands up

in the house of jewels under the sea

comets raining from the sky

a shade of purple above the sea


IV. Black Horse Day


mirror man, mirror man from May

with his assistant black dagger

for five months, it's been a black moon

written in red, his name was the master of mirrors

a guess was sent

yes maybe the keepers


bells, bells, bells ringing


oh, neighbour

gather the sheep

keep the black dog away


bells, bells, bells, ringing


a bag of debris in the deep sea


V. Burden Wave


the crops are like a sweet slumber

I am an unstable shade of red

trap, trap, trap opened


Mr. Black from above

there is a sun man on his wings

hold the rat race, hide, hide, mouse!


apocalyptic forest

a vision of a distant shadow


hold my rage
1 view0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page