top of page
  • Writer's picturementekau hz. effendi

Ejderha Burada

Updated: May 14, 2021

ejderha burada

oradaki ejderha

ejderha!


bir ejderha, bin alev

merhametsiz bir değişim kıvılcımı

filtrelenmemiş etki dalgaları


'son yakındır!' yüksek ses yankısı

gecenin ortasında

fısıltılara gömüldü


güneş ışınlarını yansıtan parlak ölçekler

ateşe gömülmüş mezra

küller bulutları doldurur


enkaz mezarından konuşuyorum

aslında, güneş bile sığınır

ejderhanın gözüne bakma!


Translation:


dragon here

dragon there

dragon!


where there's a dragon, there's a thousand flames

a merciless spark of change

an unfiltered wave of effect


'the end is night!' loud voice echoes

in the middle of the night

buried by whispers


bright scales reflecting in the sun's rays

hamlet buried in the fire

ashes fill the clouds


I'm speaking from my grave of debris

indeed, even the sun takes refuge

don't look into the dragon's eye!
(Written May 2020)

2 views0 comments

Kommentarer


Post: Blog2_Post
bottom of page