top of page
  • Writer's picturementekau hz. effendi

Serbest Hayal (Free Dream)

zirve net, hayal mı?


kırmızı çölde barışçıl

bir şekilde dolaşıyorum


barış ne dalgalarda ne de kumda yatar,

sadece kuşların uçtuğu gökyüzünde.


okyanus nedir, ama çok fazla damla var mı?


hepimiz buradayız.


cam kişinin ruhunu kıramaz,

kılıç bunu yapabilir.


kuşlar serbesti sesleniyor.


Translation:


the summit is clear, or is it a dream?

in the red desert

somehow I walk peacefully

peace lies in neither waves nor sand,

only in the sky where the birds fly.


what is an ocean, but a multitude of drops?


we are all here.

glass cannot break one's soul,

only the sword can do that.


the birds are calling to freedom.


(Written May 2020)

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page